ІНСТРУКТОР З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАСЮК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ

/Files/images/dragunova/физр.jpg


Олімпійський тиждень - 09-16.09.2020р.

/Files/images/20160912_113818[1].jpg

/Files/images/20160912_113004[1].jpg

/Files/images/20160912_113354[1].jpg


Використання степ – платформи в оздоровчій роботі на заняттях з фізичного виховання
в дошкільному навчальному закладі

Стасюк Н. О. інструктор з фізичного виховання ДНЗ №3 «Зоряний»

Відомо, що дошкільний вік є вирішальним у формуванні фундаменту фізичного і психічного здоров'я. Адже саме до 7 років людина проходить величезний шлях розвитку, неповторюваний протягом подальшого життя. Саме в цей період йде інтенсивний розвиток органів і становлення функціональних систем організму, закладаються основні риси особистості, формується характер, ставлення до себе і оточуючих.

Важливо на цьому етапі сформувати у дітей базу знань і практичних навичок здорового способу життя, усвідомлену потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом. Проблема фізичного здоров’я дітей – одна з найбільш актуальних на сьогоднішній день .

Педагогічним колективом нашого дошкільного закладу запроваджено низку системних заходів, спрямованих на збереження здоров’я вихованців. Поряд із традиційними технологіями фізкультурно-оздоровчої роботи ми використовуємо і інноваційні технології. Однією з них і є використання степ-платформ в оздоровчій роботі з дітьми.

Це один з найбільш популярних видів аеробіки, застосовуваний більш ніж в 40 країнах світу. Степ-аеробіка – це ритмічні рухи угору та вниз на степ-платформі. Степ-платформа або степ-дошка (від англ. step - крок) – найпоширеніше обладнання для занять степ-аеробікою. Має форму ослона або сходинки з регульованою висотою, зазвичай від 10 до 30 см, для тренувань різної інтенсивності. Незалежно від рівня фізичної підготовленості не рекомендується дошкільникам вибирати висоту степ-платформи, на якій коліно під час навантаження згинається під кутом більше як 90°. Кращий кут згинання 60°. Також степ-платформа повинна бути зручна для ноги, вона має бути досить широкою, щоб вмістити обидві ноги, але не такою широкою, щоб дозволити розставити широко ноги. Особливу увагу слід приділити взуттю, воно повинно бути зручним і забезпечувати підтримку зводу стопи.

Заняття степ-аеробікою сприяють розвиткові рухливості суглобів, формуванню зводу стопи, удосконаленню рівноваги, покращується вентиляція легенів, поступово формуються навички правильного дихання під час рухів. Зміцнюються дихальна, нервова, серцево-судинна і м’язова системи, а також нормалізується тиск і діяльність вестибулярного апарата.

При виконанні вправ на степ-платформах, всупереч існуючій думці, навантаження на ноги не більше, ніж при виконанні інших видів вправ. Виконуючи під музичний супровід певні рухи на степ-платформах, різні варіанти кроків з підйомом та спуском з платформи, швидкі переходи, часто змінюючи при цьому ритм і напрямок рухів, можна отримати навантаження, яке відповідає біговому тренуванню.

Степ-платформи використовуємо під час ранкової гімнастики, самостійної рухової активності дітей, гурткової роботи, як степ-розваги, індивідуальної роботи і, звичайно, на заняттях зі степ-аеробіки. Дуже важливо правильно забезпечити фізичне навантаження для дітей, дозуючи його з урахуванням стану здоров’я дітей та рівня їхньої фізичної підготовленості. Складні вправи слід чергувати з менш складними.

Займаючись з дітьми протягом двох років, ми прийшли до висновку, що не треба робити тільки різкі, уривчасті рухи, потрібно навчитися пов’язувати між собою різний темп і принцип виконання вправ. Це дозволяє дитині досконало володіти своїм тілом, що з часом стане предметом її гордості.

Якщо виконання якоїсь вправи не дається дитині, треба позайматися з нею окремо, доступно пояснюючи та опрацьовуючи складнощі.

Щоб заняття з використанням степ-платформ були безпечними, діти повинні дотримуватись таких правил:

· Для запобігання обезводнення організму в результаті потовиділення обов’язково за пів години до тренування випити склянку води.

· З точки зору безпеки діти повинні спочатку освоїти роботу ніг, а потім добавляти рухи руками, особливо якщо ці рухи досить складні.

· Виконувати кроки в центр степ-платформи.

· При підйомі на степ-платформу ставити всю підошву ступні, а спускаючись, ставити ногу з носка на п’ятку , перш ніж зробити наступний крок.

· Спустившись зі степ-платформи, залишатися стояти неподалік від неї – не відступати більше, ніж на довжину ступні від степ-платформи.

· Змінювати ведучу ногу (нога, яка починає степ-рух) не рідше одного разу за хвилину, оскільки саме ведуча нога зазнає значно більшого навантаження, ніж не ведуча.

· Робити крок з легкістю, не вдаряти по степ-платформі ногами.

Техніка степ-аеробіки сприяє формуванню у дітей правильної постави. Тому дуже важливо час від часу нагадувати їм про необхідність збереження правильного положення під час виконання всіх рухів.

Для збереження правильної постави під час степ-аеробіки необхідно:

· Тримати плечі розправленими, сідниці напруженими, коліна розслабленими.

· Уникати перенапруги у колінних суглобах.

· Уникати зайвого прогину спини.

· Не робити нахил уперед від стегна – нахилятися всім тілом.

· Переносити степ-платформу, притискуючи її до тіла.

Особливе місце на заняттях зі степ-аеробіки посідає музика. Від неї багато в чому залежить ефективність й інтерес до степ-аеробіки у дошкільників. Під час проведення занять потрібно використовувати яскраву, веселу музику, на яку «накладаються» відповідні рухи танцювального характеру.

Заняття з музичним супроводом мають й оздоровчо-гігієнічне значення. Музичний ритм організовує рухи, піднімає настрій. Позитивні емоції викликають прагнення виконувати рухи енергійніше, що підсилює їхній вплив на організм, сприяють підвищенню працездатності, а також оздоровленню й активному відпочинку.

Залежно від змісту і спрямованості заняття зі степ-аеробіки педагог повинен уміти підбирати відповідний музичний супровід. Перевагу варто віддати музичним композиціям, які мають чіткий ритм. Весела, збудлива музика служить одночасно і мотивувальним чинником у ході степ-тренування, і створює базову структуру заняття. Темп музичного супроводу, який вимірюється кількістю музичних акцентів за хвилину, не тільки спрямовує хід тренування, а й диктує швидкість рухів, отже й інтенсивність заняття з дошкільниками.

Темп, який рекомендується для аеробної фази заняття степ-аеробіки – 108-112 музичних акценти за хвилину. Коли комплекс виконується у цьому темпі, поліпшується діяльність серцево-судинної системи та підтримується правильна механіка роботи тіла дитини.

Музику до кожного уривку заняття зі степ-аеробіки в ДНЗ слід добирати уважно з урахуванням рекомендацій до темпу і тривалосте уривку.

Частина заняття Музичний акцент за хвилину Тривалість (хв.)
Розминка 108 - 112 5
Аеробне степ-тренування 108 - 112 20
Степ-аеробна заминка 100 - 110 3
Індивідуальна робота 110 - 120 12
Заключна частина Менше 100 5

Алгоритм визначення темпу музичного твору:

1. Програйте композицію та знайдіть характерний ритм.

2. Чітко на один з акцентованих ударів натисніть секундомір.

3. Удар, на який було запущено секундомір, вважайте як «нуль», наступні удари починайте рахувати по порядку.

4. Кількість ритмічних ударів, порахованих за 15 секунд (за винятком «нульового»), помножте на 4. Ви отримаєте темп музичного твору, виражений у музичних акцентах за хвилину.

Важливим прийомом на заняттях зі степ-аеробіки є словесні команди. Вони повинні бути чіткими й короткими. Словесні команди застосовують при перешикуваннях, зміні вихідного положення, а також у випадках, коли більшість дітей припускається однієї й тієї самої помилки, скажімо: не тримають спину рівно, відходять від степ-платформи тощо.

Використання степ – платформ на заняттях з фізичної культури є ефективним засобом профілактики хвороб органів дихання та порушень постави у дітей .

Досвід роботи показав, що заняття степ-аеробікою позитивно впливають на фізичну підготовленість, на працездатність, силову підготовленість - силу м'язів черевного пресу, плечового поясу, м'язів спини; гнучкість і розвиток координаційних здібностей. Кожна дитина на заняттях знаходить фізичне і моральне задоволення, отримує заряд енергії та бадьорості, а також "море" позитивних емоцій.

Комплекс ранкової гімнастики на степ – платформах

для дітей старшого віку .

Підготовча частина:

· нахили голови вправо–вліво;

· піднімання плечей вгору–вниз;

· ходьба звичайна на місці, на степі;

· біг змійкою навколо степів

· (у заданому напрямку, поворот наліво);

· ходьба з переступанням через степи;

· приставний крок уперед зі степу на підлогу і назад на степ;

· приставний крок назад;

· ногу назад, за степ-платформу – руки вгору, повернутися у в. п.;

· перешикування трійками до степів.

Основна частина:

1. В. п.: стоячи на степі, руки опущені вниз. Одночасно з ходьбою на місці розкачувати руки вперед–назад із оплесками спереду і позаду (10 разів).

2. В. п.: основна стійка. Крок управо із степу, руки в сторони, повернутися у вихідне положення; те ж саме – вліво (по 5 разів).

3. В. п.: стоячи на степі, ноги на ширині плечей, руки опущені вниз. Повороти вправо і вліво з вільними рухами рук (10–12 разів).

4. В. п.: стоячи на колінах на степі, сідати та вставати, не допомагаючи собі руками (10–12 разів).

5. В. п.: сидячи на степі та схрестивши ноги, нахили до правого й до лівого коліна, торкаючись лобом (можна допомагати собі руками).

6. В. п.: основна стійка на степі. Мах прямою ногою вперед, поперемінно то лівою, то правою ногою, оплеск під ногою (10–12 разів).

Закінчення. Звичайні стрибки на степі, що чергуються з ходьбою (2 рази) .

Чи не найголовнішим у нашій роботі є терпіння, розуміння та дотримання головного принципу "Не нашкодь!". Отже, сподіваємося на успіхи в цікавій справі. Спробуйте і ви запровадити заняття на степ-платформі.

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

Оздоровчі завдання:

• забезпечувати охорону життя та зміцнювати здоров'я дітей;

• формувати у дітей правильну поставу, розвивати всі групи м'язів;

• підвищувати рівень опірності дитячого організму до впливу несприятливих чинників навколишнього середовища;

• спонукати дітей до самостійного використання добре знайо­мих видів і способів загартовування вдома і в дошкільному навчальному закладі.

Освітні завдання:

• формувати уявлення дошкільників про своє тіло, потребу збе­реження власного здоров'я;

• ознайомлювати із правилами безпечної поведінки у довкіллі;

• формувати культурно-гігієнічні навички;

• розширювати знання дітей про розмаїття фізичних і спортив­них вправ;

• сприяти опануванню життєво важливими рухами - ходьбою, бігом, стрибками, лазінням, метанням тощо;

• збільшувати обсяги рухових навичок і вмінь за рахунок розу­чування спортивних вправ та ігор з елементами спорту;

• розвивати фізичні якості дітей;

• виховувати інтерес до різних видів рухової діяльності, до спорту;

• підвищувати рівень довільності дій дітей;

• розвивати у дітей наполегливість і витримку в досягненні мети, прагнення до якісного виконання рухів;

• розвивати доброзичливі взаємини з однолітками у процесі спільної рухової діяльності;

• формувати у дітей позитивні моральні та вольові риси харак­теру.

Фізкультурно-оздоровча робота в умовах дошкільного навчаль­ного закладу та родинного виховання полягає у дотриманні роз­порядку дня; залученні дітей до щоденного виконання ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну (тривалість 8—12 хв); проведенні щоденних занять з фізичної культури тривалістю 30-40 хв (у фізкультурній залі та на свіжому повітрі); організації рухливих, у тому числі спортивних ігор; виконанні фізичних вправ під час прогулянки (тривалість 45~60 хв) та в малих формах активного відпочинку під час навчально-пізнавальної діяльності (фізкультхвилинки, фізкультпаузи); проведенні фізкультурних свят і розваг, командних змагань, днів здоров'я, прогулянок-походів (тривалість переходу в один бік - 20-25 хв) тощо.

ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ

Загартовування:

- забезпечувати щоденне перебування дітей на свіжому повітрі та відповідність їхнього одягу погодним умовам. Тривалість прогулянки у першій половині дня не менше 2-2,5 год, у дру­гій - 1-1,5 год (залежно від погодних умов);

- забезпечувати перебування дітей у провітрюваному при­міщенні в полегшеному одязі при температурі повітря +19-20° С. У спальні під час денного сну температура повітря має становити +15-16° С. Ранкову гімнастику та заняття з фізич­ної культури проводять у фізкультурній залі при температурі повітря +14-15° С;

проводити загартовування водою після денного сну, а вліт­ку - і перед обідом. Для миття рук, обличчя, полоскання рота використовують воду кімнатної температури. Для обливання ніг температуру води поступово знижують відповідно до вста­новлених норм: початкова температура води становить +34-35° С, кінцева - +22-24° С;

- застосовувати вологі обтирання, повний або частковий душ. Улітку можна залучати дітей до купання у переносних басей­нах, водоймах;

- використовувати нетрадиційні методи загартовування (ходьба босоніж по росяній траві, камінцях, вологому піску тощо);

- організовувати та проводити лікувально-профілактичні про­цедури, а саме: фітотерапію, ароматерапію, лікувальну фіз­культуру, масаж, оздоровчу гімнастику (зорову, дихальну), фізіотерапевтичні процедури тощо, які включають до системи оздоровлення за призначенням лікаря та згодою батьків.

Усі загартовувальні процедури проводять з урахуванням індивідуальних показників стану здоров'я і самопочуття дітей. Від цього залежать: вибір методу загартовування; визначення відповідності загартовувального навантаження функціональним можливостям дитини; подальша організація спільної роботи дошкільного навчального закладу і батьків, які проводять зі своїми дітьми загартовувальні заходи; тематика консультацій для батьків з питань загартовування та формування здорового способу життя старших дошкільників тощо.

ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

• формувати уявлення про ознаки здоров'я і хвороби та шляхи запобігання їм; доводити, що довготривале життя потребує уваги,людини до свого здоров'я; розповідати, що джерелом зміцнення здоров'я і запобігання хворобам є здоровий спосіб життя;

• ознайомлювати з правилами безпечної поведінки у довкіллі та в екстрених ситуаціях;

• збагачувати знання дітей про будову тіла, призначення та функції різних органів; ознайомлювати дітей з потребою бе­регти органи зору, слуху, травлення, дихання, шкіру, стежи­ти за поставою;

• прищеплювати навички громадської та особистої гігієни (сте­жити за чистотою рук, обличчя, мити їх у разі забруднення, самостійно стежити за зачіскою, одягом);

• формувати культуру споживання їжі (правильно користува­тися виделкою, ножем, серветкою; сідати за стіл в охайному вигляді; їсти акуратно; правильно сидіти під час їди);

• ознайомлювати з помічниками і друзями здоров'я - природ­ними і соціальними чинниками, які допомагають (міцний сою свіже повітря, раціональне харчування, особиста гігієна, фі­зичні вправи) або можуть зашкодити здоров'ю (неправильне харчування, тривале сидіння перед телевізором, комп'ютером, шкідливі звички, недотримання розпорядку дня тощо);

• виховувати позитивне ставлення до антропометрії, медичних обстежень, профілактичних щеплень;

• залучати до активного використання здобутих знань в ігро­вій, образотворчій, комунікативній, дослідницькій, трудовій та інших видах діяльності.

РОЗВИТОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

· створювати сприятливі умови для задоволення потреби дити­ни у руховій діяльності;

· залучати до виконання фізичних вправ на розвиток основних рухів (ходьба, біг, стрибки, кидання, метання, кочення, повза­ння, лазіння), рівноваги, окоміру, сили, спритності та інших фізичних якостей;

· розвивати вміння чітко виконувати загальнорозвивальні впра­ви для всіх великих груп м'язів (для рук і плечового пояса, тулуба, ніг тощо), із різних вихідних положень (сидячи, стоя­чи, лежачи тощо), використовуючи предмети (обручі, палиці, скакалки, м'ячі тощо), у заданому темпі (швидкому, помірно­му, повільному, змінному), під музичний супровід або лічбу;

· залучати дітей до підготовки та участі у фізкультурних свя­тах і розвагах, командних змаганнях, днях здоров'я; самостій­ного розміщення та прибирання фізкультурного обладнання;

· спонукати до проявів наполегливості, дисциплінованості, орга­нізованості, винахідливості, співчуття, взаємодопомоги тощо.

· удосконалювати вміння дошкільника їздити на велосипеді, са­мокаті, кататися на санках, роликових ковзанах, ковзати по крижаній доріжці, плавати тощо;

· пропонувати дітям використовувати в довільних рухах, тан­цях добре знайомі їм рухові дії, елементи нескладних фізич­них вправ;

· підтримувати інтерес до занять фізичною культурою та спор­том.

ПЕРЕЛІК РУХОВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК,

ПОТРІБНИХ ДЛЯ ПОВНОЦІННОГО ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА

Вправи з основних рухів

Ходьба.Ходити легко, невимушено, виконуючи різні рухи руками, утримувати правильну поставу. Користуватися різними способами ходьби: на носках, на п'ятах, на зовнішньому і внутрішньому боці стопи, перекатом з п'яти на носок, випадами та в присіді, висо­ко піднімаючи коліна, навприсядки, на напівзігнутих ногах, на пря­мих ногах (не згинаючи колін), приставним і схресним кроком убік, уперед і назад, із заплющеними очима (3-4 м), спиною вперед, з пе­реступанням через предмети, з предметом у руках, широким кро­ком із виконанням завдань (підняти м'яч, розвести руки в сторони і Т. д.). Ходити у колоні по одному та парами, "змійкою", зграйкою, з перешикуваннями за сигналом, зі зміною напрямку і темпу.

Біг.Бігати на носках, високо піднімаючи коліна, короткими та широкими кроками; з подоланням перешкод - оббігати та пере­стрибувати предмети (кубики, кеглі); бігати, викидаючи прямі ноги вперед, закидаючи гомілки назад; бігати у колоні по одному і пара­ми, перешиковуватися за сигналом (з бігу врозтіч у колону по одно­му); бігати "змійкою" між розставленими на підлозі предметами в одну лінію, "зиґзаґом", "равликом"; виконувати човниковий біг 3—5 разів по 10 м; бігати приставним кроком уперед, правим та лівим боком; спиною уперед, зберігаючи напрям і рівновагу; зі скакалкою, м'ячем, по дошці, лаві, колоді; бігати з високого старту наввиперед­ки 25-30 м; у повільному темпі 2-3,5 хв.

Стрибки. Стрибати почергово на правій і лівій нозі, просуваю­чись уперед на 5-6 м, штовхаючи перед собою невеликий предмет (м'яч); підстрибувати на обох ногах на місці з поворотом кругом, рухаючись уперед із затиснутою між ногами торбинкою з піском або м'ячем; перестрибувати на обох ногах через 5-6 предметів, роз­ташованих один за одним (висота 15-20 см); стрибати на одній нозі, просуваючись уперед; застрибувати на предмети (колоду, лаву за­ввишки до 20 см) з місця і з розбігу (3-4 кроки), намагаючись діс­тати предмет, підвішений на 15—30 см вище від піднятої вгору руки дитини; стрибати у довжину з місця (відстань 80-110 см), у висоту (30-55 см), у глибину (з колоди, куба) заввишки 30-40 см у зазна­чене місце (м'яке і стійке приземлення); стрибати через довгу й коротку скакалки у різні способи; стрибати на батутах.

Кидання, ловіння, метання. Перекидати м'яч з однієї руки в другу в різному темпі (повільному, швидкому); перекидати м'яч ін­шій дитині обома руками знизу, від грудей, із-за голови, стоячи або рухаючись уперед; ловити його з різних вихідних положень (стоячи, сидячи), знизу з відскоку від підлоги з відстані 3-4 м; підкидати м'яч і ловити його обома руками, не притискуючи до грудей; бити м'ячем об землю, об стіну; підкидати вгору і ловити його після виконання додаткових рухів (плескання перед грудьми). Кидати великі та ма­ленькі м'ячі від грудей, знизу і з-за голови однією та обома руками в кільце, прикріплене на відстані 2,2 м від підлоги (землі), з різними швидкістю та положенням тіла (стоячи на місці або рухаючись по­вільним, швидким кроком уперед); кидати м'ячі, торбинки з піском (маса 200 г) провідною рукою у вертикальну та горизонтальну ціль з відстані 3,5—5 м і на дальність (5—12 м); кидати предмети в ціль, яка рухається; прокочувати м'яч один одному, між предметами.

Повзання та лазіння. Повзати з опорою на передпліччя і коліна, повзати в упорі стоячи на колінах, спираючись кистями рук, по чи пі, колоді, похилій дошці; пролізати в обруч грудьми вперед, лівим і правим боком; підлізати під дугу, мотузок, палицю (висота 40-50 см) прямо, лівим та правим боком; лазити по гімнастичній стінці догори у зручний для дітей спосіб; переходити з прольоту на проліт приставним кроком; переходити по діагоналі стінки (спускатися вниз вертикально з одного прольоту на інший); лазити по мотузковій драбині в довільний спосіб, лазити по канату на довільну висоту; проповзати між рейками парканчика, по похилій дошці, драбині (кут нахилу 25 - 30°) в упорі стоячи; підтягуватися обома руками по гімнастичній лаві, лежачи на животі, спині або сидячи верхи, з допомогою і без допомоги ніг; перелізати з похилої дошки (заввишки 30-40 см) на гімнастичну стінку; перелізати через лаву, колоду різними способами.

Рівновага. Ходити по дошці, гімнастичній лаві (завширшки 15 -25 см, заввишки 30-40 см), по колоді прямо і боком, тримаючи в руках палицю, м'яч, переступаючи через кубики, мотузок (на висоті 25 - 35 см); ходити по гімнастичній лаві, колоді назустріч іншій дитині, на середині розминатися, підтримуючи партнера за плечі, лікті; іти й бігати по дошці, покладеній похило (завширшки 15-20 см, нахилу 15-20°); ходити по рейці гімнастичної лави, по мотузку (завдовжки 8-10 м), покладеному на підлогу прямо, по колу, зиґзагоподібно, з торбинкою на голові (маса 500-700 г); стоячи на гімнас­ти лаві, колоді, підніматися на носки; стояти на одній нозі, друга відведена назад, руки в сторони; після бігу, стрибків присідати на їх, руки в сторони, вгору, на поясі; кружляти в парі з іншою і пою, тримаючись за руки.

Загальнорозвивальні вправи

Вправи для рук і плечового пояса. Прибирати різні вихідні положення: руки вниз, вперед, у сторони, перед грудьми, за голову, до плечей (лікті опущені, лікті в сторони), за спиною; розводити руки в сторони, випрямляти вперед, розгинаючи в ліктях; підносити руки вгору, розводити у сторони долонями вгору; з положення «руки за голову» розводити руки в сторони, підносити вгору; підносити руки вперед і вгору, підводячись на носки з положення стоячи, ступні паралельні; підносити руки вперед-угору зі зчепленими « в замок» пальцями (кисті повертати всередину); підносити обидві руки вгору - назад почергово й одночасно; підносити та опускати кисті рук, стискати й розтискати пальці; енергійно розгинати вперед зігнуті в ліктях руки ("бокс"); відводити лікті назад двічі-тричі, випрямляти руки в сторони з положення руки перед грудьми, зігнуті у ліктях; робити колові рухи вперед і назад почергово і разом прямими руками; виконувати різноманітні рухи руками, лежачи на підлозі.

Вправи для тулуба. Стояти, притиснувшись до стіни потили­цею, плечима, спиною, сідницями і п'ятами; притиснувшись спиною до гімнастичної стінки, братися руками за рейку (на рівні стегон), почергово піднімати зігнуті та прямі ноги; стоячи обличчям до гім­настичної стінки, братися руками за рейку на рівні пояса, нахиля­тися вперед, згинаючись", повертатися, розводячи руки в сторони із положення перед грудьми, за головою; нахиляти тулуб у сторони при різних положеннях рук; нахиляти тулуб якнайнижче вперед, торкаючись руками підлоги; нахилятися до правого та лівого колін, торкатися їх лобом, допомагаючи собі руками; нахиляючись, класти та піднімати предмети біля носка правої (лівої) ноги збоку, підні­мати за спиною зчеплені руки; тримаючи руки вгорі, нахилятися в сторони; сидячи на підлозі і спираючись ззаду руками, піднімати й опускати витягнуті ноги, переносити водночас дві ноги через па­лицю, скакалку; сидячи на підлозі, складати ноги навхрест; упор присівши, з упору присівши переходити в упор присівши на одній нозі, відводячи другу в сторону; стоячи на колінах, сідати на під­логу праворуч і ліворуч від колін; лежачи на спині, рухати ногами, схрещувати їх, підтягувати голову, ноги до грудей – групуватися; піднімати одночасно голову і плечі, відводити руки назад, прогинатися, лежачи на животі; піднімати ноги, зігнуті в колінах, виконувати ними рухи ("велосипед"), лежачи на спині; піднімати витягнуті ноги, лежачи на спині.

Вправи для ніг. Переступати на місці, не відриваючи від опорі носки ніг; присідати кілька разів поспіль і нижче; піднімати пряму ногу вперед махом, плескаючи під нею долонями; присідати, тор каючись спиною та потилицею стіни; присідати, піднімаючи руки вперед, угору з предметами і без них; робити випад уперед, у сторону, тримаючи руки на поясі; захоплювати предмети пальцями ніг, трохи піднімати й опускати, перекладати або пересувати їх зліва направо; ходити по палиці босоніж приставним і змінним кроками стрибати на місці на обох ногах, виконуючи рухи руками.

Стройові вправи. Самостійно шикуватися у колону, шеренгу по одному, парами, в коло, перешиковуватися з однієї колони в три чотири через центр трійками, четвірками; повертатися праворуч і ліворуч. Рівнятися у колоні, шерензі, по лінії, носках. Розмикатися у колоні на витягнуті руки вперед, у шерензі, колі - на витягнуті руки в сторони. Виконувати змикання і розмикання приставним кроком.

Ритмічні (танцювальні) рухи. Рухатися відповідно до характеру музики, відображати образи, імітаційні рухи; передавати виразних рухах характер музики; виконувати різні варіанти дій під музичний супровід. Починати та закінчувати рухи відповідно до музичної фрази. Виконувати приставні кроки з присіданням, крок

галопу; змінювати характер рухів на швидкий, пожвавлений; точно дотримуватися ритмічного малюнка; чергувати простий і дрібний кроки. Виконувати перешиковування у колі; розходитися та сходитися парами. Творчо застосовувати знайомі танцювальні дії.

Рухливі ігри

Ігри з бігом: "Парний біг", "Мишоловка", "Гуси-лебеді", "Птахи і зозуля", "Квач", "Квач, бери стрічку!", "Карасі і щука", "Пе­рі ніжки", "Хитра лисиця", "Зустрічні перебіжки", "Витівники", швидко візьми, швидко поклади", "Совонька", "Чия ланка швидше збереться?", "День і ніч".

Ігри зі стрибками: "Хто краще стрибне", "Вудка", "З купини на купину", "Жаби і чапля", "Вовк у рову", "Класики", "Коники", Не потрап!"

Ігри з повзанням і лазінням: "Ведмідь і бджоли", "Переліт птахів", "Ловіння мавп", "Пожежники на навчанні".

Ігри з метанням, киданням і ловінням: "Мисливці та зайці", "М'яч ведучому", "Хто найвлучніший", "Мисливець і звірі", "Літаючі тарілки".

І гри-естафети: "Веселі змагання", "Естафета парами", "Перевезення врожаю", "Городники", "Хто швидше побудує піраміду".

Ігри-забави: "Мотузка", "Біг зі зв'язаними ногами", "Півнячий ВІЙ", "Перетягни канат".

Ігри з елементами спорту

Городки. Знати 3-4 фігури; прибирати правильного вихідного положення; кидати битку збоку і від плеча; вибивати городки з відстані 3-6 метрів.

Бадмінтон. Правильно тримати ракетку; відбивати волан ра­ню згори, знизу, збоку, спрямовуючи його в певний бік; грати в парі з дорослим та одне з одним.

Баскетбол. Перекидати м'яч один одному від грудей, передавати м'яч у русі з відскоком від підлоги; вести м'яч двома та однією рукою по прямій і між предметами. Кидати м'яч у кошик двома руками від грудей та з-за голови.

Футбол. Виконувати удари по м'ячу з місця та з розбігу; про­кочувати м'яч правою і лівою ногою в заданому напрямку, обводити м'яч навколо предметів. Зупиняти м'яч, що котиться, підошвою або внутрішнім боком стопи; закочувати м'яч у лунки, ворота, переда­вати м'яч ногою одне одному в парах (відстань 3~5 м), відбивати від стіни кілька разів поспіль. Грати за спрощеними правилами.

Хокей. Прокочувати шайбу ключкою у заданому напрямку, за­кочувати шайбу у ворота; прокочувати її одне одному в парах, зу­пиняти шайбу (м'яч) ключкою. Грати за спрощеними правилами.

Боулінг. Кидати кулю знизу для вибивання кеглів з лінії.

Спортивні вправи

Катання на санках. Катати один одного, кататися з гори по одному і по двоє, виконувати повороти і гальмування в кінці спуску. Спускатися з гори, виконуючи завдання (підняти предмет, проїхати у ворота).

Ковзання. Ковзати по крижаних доріжках з розбігу, присідаючи й встаючи під час ковзання.

Ковзани та ролики. Вчити тримати рівновагу, стоячи на обмеженій площині, відштовхуватися однією ногою, намагаючись прокотитися вперед на обох ногах.

Ходьба на лижах. Ходити по лижні ковзним кроком без палиці і з палицями; виконувати повороти на місці та в русі. Підніматися на гору драбинкою та напів-ялинкою. Спускатися з гірки, м'яко пру­жинячи ноги в основній і низькій стійках; проходити дистанцію з спокійному темпі 1-2 км.

Їзда на велосипеді. Самостійно їздити на триколісному та двоколісному велосипедах по прямій, повертати ліворуч і праворуч проїжджати у ворота, робити прискорення і гальмувати.

Катання на самокаті. Відштовхуватися однією ногою, виконувати повороти праворуч, ліворуч; їздити по колу, об'їжджаючи різні перешкоди.

Плавання. Робити вдих, потім видих у воду (до 10 разів поспіль) занурюватися у воду з головою із затримкою дихання, розплющу вати очі у воді; ковзати по воді на грудях, на спині, відштовхнув­шись ногами від бортика; виконувати рухи руками; рухати ногами вгору - вниз лежачи на воді, тримаючись за бортик, дошку, м'яч пересуваючись по дну водойми на руках; оволодівати підготовчим вправами для плавання кролем; плавати з надувними іграшками або кругом у руках, довільним способом.

Ігри у воді: "Човник з веслами", "Бігом у воду", "Веселі бризки", "Фонтан", "Потяг у тунелі", "Рибалки", "Море хвилюється", Брід", "Щука", "Карасі і коропи", "Хоровод", "Сом у сітці", "Гой­далка", "Я пливу", "Торпеди", "Квач", "Вудочка", "Хто швидше".

ПОРАДИ БАТЬКАМ

• дотримуйте розпорядку дня, санітарно-гігієнічних вимог та правильного харчування;

• будьте для дітей прикладом у дотриманні культурно-гігієнічних навичок;

• частіше розмовляйте з дітьми про корисні та шкідливі звички, запобігання захворюванням - усе, що стосується здорового способу життя і поведінки у несприятливих, екстремальних ситуаціях; підкріплюйте ці розмови прикладами із власного життя та життя інших членів родини, близьких людей, си­туаціями із літературних творів, улюблених дитячих фільмів тощо;

• облаштуйте у квартирі фізкультурний куточок;

• щоденно разом із дітьми виконуйте ранкову гімнастику, здій­снюйте загартовувальні процедури; регулярно виходьте на прогулянки;

• залучайте дітей до виконання основних рухів - вправляйте у ходьбі, бігові, стрибках, повзанні, лазінні, киданні, дотриманні рівноваги тощо;

• разом з дітьми здійснюйте пішохідні прогулянки, туристичні походи;

• грайте у рухливі та спортивні ігри;

• катайтеся разом з дітьми на санчатах, ковзанах, лижах; вело­сипедах, роликах; грайте у бадмінтон, теніс, футбол, баскет­бол, хокей; ігри з м'ячем; стрибайте на скакалці; плавайте і грайте на воді;

• беріть участь разом із дітьми у проведенні свят, розваг, днів здоров'я, зборах, конференціях, лекціях з питань здоров'я, фізичного виховання дітей, організованих у дошкільних на­вчальних закладах;

• відвідуйте спортивні змагання, що відбуваються у вашому міс­ті, селищі; підтримуйте дитину в її спортивних уподобаннях.

ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

• має уявлення про здоровий спосіб життя, орієнтується в озна­ках здоров'я, знає основні способи його зміцнення та правила поведінки при захворюванні;

• дотримує норм особистої гігієни, правильного харчування та розпорядку дня;

• розуміє потребу загартовування, охоче бере участь у загартовувальних процедурах;

• знає та дотримує правил безпечного перебування вдома, на вулиці, у природних умовах тощо;

• має уявлення про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях;

• виявляє потребу в активній руховій діяльності;

• проявляє інтерес до результатів рухової діяльності; отримує і фізичне та естетичне задоволення від чіткого виконання рухових дій;

• дотримує певної дистанції під час виконання загальнорозвивальних вправ, шикувань, добре орієнтується у просторі;

• утримує рівновагу, стежить за положенням свого тіла під час виконання різноманітних вправ;

• ходить вільно, тримаючись прямо, природно рухає руками;

• бігає легко, ритмічно, з різною швидкістю, поєднує біг із подо­ланням перешкод;

• впевнено стрибає з місця, відштовхуючись обома ногами і зма­хуючи руками, м'яко приземлюється;

• лазить по гімнастичній стінці (драбині) у навперемінний спо­сіб, не пропускаючи щаблів; володіє лазінням по канату в до­вільний спосіб; успішно пролізає в обруч прямо, лівим та пра­вим боком; підлізає під дугу;

• підкидає і ловить м'яч, відбиває його від підлоги, поєднує за­мах з енергійним кидком предмета;

• знає та дотримує правил під час рухливих ігор;

• із задоволенням катається на велосипеді, самокаті, санчатах; і ходить на лижах, ковзає по крижаних доріжках і плескається у воді; знає спрощені правила ігор спортивного характеру (бадмінтон, городки, футбол, хокей, баскетбол, боулінґ);

• має власні спортивні уподобання, улюблених спортсменів.

Кiлькiсть переглядiв: 1682

Коментарi