Олена Гончаренко

вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 3 Луцької міської ради

Освіта: фахова вища

Спеціальність: вихователь дітей дошкільного віку; викладач педагогіки та психології дошкільної

Стаж: 26 років

кваліфікаційна категорія: "Спеціаліст І категорії"

Основні завдання на 2021-2022 н.р. та оздоровчий період

1. Правове виховання - стежина до соціалізації дошкільників;
2. Музична діяльність як стимулюючий засіб формування мистецько-творчої компетентності дошкільників;
3. Якість освіти – курс закладу.
Використання звіроаеробіки, фітболгімнастики, ритмопластики та музичної логоритміки під час фізкультурно-оздоровчих прогулянок.

Програмове забезпечення

· Базовий компонент дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція

· Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

· Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»

· Парціальна програма з морально-етичного виховання дітей дошкільного віку «Жива Етика»

· Парціальною програмою з патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Я лучанин»

· Альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дітей передоркільного віку «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»

· Програма «Граючись вчимося. Англійська мова»

· Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO»

· Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико – фонематичним недорозвитком мови»

· Програма «Маленька дитина та її великі емоції»

· Програма «Компас у світі ціннісних фантазій дошкільників»

План роботи методичної ради ЗДО № 3

№ з/п

Зміст

Відпові-дальний

Дата прове-дення

При-

міт

кам

1

І засідання методичної ради

Вересень

1.1

Затвердження плану роботи методичної ради

О.Р.Гончаренко

1.2

Самоосвіта педагогів

О.Р.Гончаренко

1.3

Апробація елементів оздоровчої соляної технології в ЗДО № 3

О.Р.Гончаренко

1.4

ІІ етап вивчення досвіду роботи практичного психолога Чегус О. В. «СЕЕН – соціально-емоційне та етичне навчання, як інструмент розвитку м’яких навичок»

О.Р.Гончаренко

1.5

Розгляд запропонованих матеріалів на виставку «Творчі сходинки педагогів Луцька»

Педагоги

2

ІІ засідання методичної ради

Жовтень

2.1

Якість дошкільної освіти

Л.Б.Нагірна

2.2

Розгляд проєкту посібника на виставку «Творчі сходинки педагогів Луцька»

О.Р.Гончаренко

2.3

Обговорення та затвердження планів виступів педагогів на міських методичних заходах згідно І частини «Формат професійної взаємодії» інформаційно-методичного вісника «Освітні горизонти»

О.Р.Гончаренко

3

ІІІ засідання методичної ради

Грудень

3.1

Заслухати звіт про результати роботи над апробації переспективного планування з використання елементів оздоровчої соляної технології в роботі з вихованцями

Е.Ф.Галас

3.2

Хід атестації

О.Р.Гончаренко

3.3

Онлайн кабінет вузьких спеціалістів

О.Р.Гончаренко

3.4

Сайт ЗДО

Л.Б.Нагірна

3.5

Самоосвіта педагогів

О.Р.Гончаренко

3.6

Обговорення і затвердження презентаційних матеріалів до участі ЗДО у конкурсі «Заклад року – 2022»

О.Р.Гончаренко

4

ІV засідання методичної ради

Травень

4.1

Обговорення напрямків роботи над темою «Організація оптимального середовища для всебічного розвитку вихованців» (город)

Л.С.Грицуняк

4.2

Про підсумки роботи методичної ради ЗДО за поточний навчальний рік

О.Р.Гончаренко

Робота методичного кабінету

з/п

Форма проведення

Тема та зміст заходу

Термін прове-

дення

Відпові-

дальні

При-міт-

ка

1

Ведення ділової документації

Складання проекту річного плану на 2021-2022 н. р.

Серпень

Вихова-тель-мето

дист

2

Ведення ділової документації

Складання режиму дня та розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності на навчальний рік на всі вікові групи

До

01.09.2021

Вихова-тель-мето

дист

3

Систематизація матеріалів методичного кабінету

Продовжити систематизацію накопиченого матеріалу згідно змісту освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти

Протягом року

Вихова-тель-мето

дист

4

Система

тизувати матеріали та каталоги кабінету

Створити умови в методичному кабінеті для роботи педагогів по самоосвіті, обміну досвідом

Протягом року

Вихова-тель-мето

дист

5

Індивідуальні та групові консультації

Забезпечити надання дієвої практичної допомоги педагогам

Що

тижнево

Вихова-тель-мето

дист

6

Оформлення стендів методичного кабінету

Методичного вісника

Постійно

Вихова-тель-мето

дист

7

Наповнення методичного кабінету періодикою

Оформити підписку на періодичні видання

Листопад,

травень

Вихова-тель-мето

дист

8

Просвітницька робота з педагогічними кадрами

Оформити тематичні виставки методичної літератури:

- Готуємось до педради

- На допомогу педагогу-початківцю

- Новинки методичної літератури

Постійно

Вихова-тель-мето

дист

9

Просвітницька робота з педагогічними кадрами

Проводити огляд періодичних видань

Щоквар-тально

Вихова-тель-мето

дист

10

Просвітницька робота з педагогічними кадрами

Надавати методичну допомогу педагогам у підготовці до методичних форм роботи

Постійно

Вихова-тель-мето

дист

11

Планування навчально-виховного процесу

Розробка тематичних днів, тижнів, місячників

По неохідності

Вихова-тель-мето

дист

12

Аналітична діяльність

Написання довідок, звітів, інформацій

По неохід

ності

Вихова-тель-мето

дист

13

Поповнення матеріалів папок методичного кабінету

Тематика:

- якість освіти

Протягом року

Вихова-тель-мето

дист

14

Систематизація матеріалів

Поповнити електронну картотеку статей періодичної преси

Протягом року

Вихова-тель-мето

дист

15

Планування навчально-виховного процесу

Протягом року

Вихова-тель-мето

дист

16

Збагачення наочно-навчальної бази ЗДО

Облаштувати:

- метеомістечко

Протягом року

Вихова-тель-мето

дист

17

Систематизація наочно-навчальної бази

Таблиці – вказівники:

дорожнього руху,

екологічної стежинки

Протягом року

Вихова-тель-мето

дист

18

Планування навчально-виховного процесу

Підготовка до літнього оздоровчого періоду.

Травень

Вихова-тель-мето

дист

19

Аналітична діяльність

Систематизувати діагностичну картку участі педагогів у методичних заходах та індивідуальні облікові картки педагогів

Травень

Вихова-тель-мето

дист

20

Проектна діяльність

Інформаційно-освітній вісник «Дошкільнятко»

1 раз на тиждень

Вихова

тель – мето

дист

Педагогічні ради

з/п

Форма проведення

Тема та зміст заходу

Термін прове-

дення

Відпові-

дальні

Приміт-

ка

1

Наста

новча

«Пріоритетні напрямки організації освітньо–виховної роботи у 2021–2022 н. р.»

1.Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради

2.Звіт про результативність оздоровчого періоду

3. Готовність закладу до нового навчального року (Акти готовності груп. Довідка до педради)

4. Вимоги методичних рекомендацій (лист МОН України від 10.08.2021 № 1/9-406) «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»; листа МОН України № 1/9-344 від 07.07.2021; Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ЗДО різних типів і форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 № 446, під час проведення спеціально організованих форм освітнього процесу

5. Виступи за засіданням та Пропозиціями серпневого партнерського форуму освітян Луцької міської територіальної громади «Освітня галузь. Сучасні контексти. Нові рішення» (28.08.2021)

6. Обговорення і затвердження плану роботи та пріоритетних напрямків роботи на 2021-2022 н. р.

7. Затвердження Програми розвитку ЗДО № 3 та Положення про внутрішню систему якості освіти в закладі дошкільної освіти № 3

8. Затвердження освітніх програм, форм планування, розкладу занять, індивідуальних планів самоосвітньої роботи педагогів, гурткової роботи

9. Затвердження навантаження і графіків роботи

10. Обговорення та затвердження кандидатур педагогів для проходження атестації у 2021–2022 н. р.

11. Затвердження плану роботи методичної служби над реалізацією ІІ етапу методичної проблеми «Використання ІКТ в освітньому процесі ЗДО» на 2021– 2022 н. р.

12. Затвердження кандидатур на участь у конкурсі «Успішний педагог»

Серпень

Директор

Сестра медична старша

Вихова

тель-методист

Вихова

тель-методист

Педагоги

Директор

Вихова

тель-методист

Вихова

тель-методист

Директор

Директор

Вихова

тель-методист

Директор

2

Педагогічна

ві

тальня

«Правове виховання - стежина до соціалізації дошкільників»

1. Про виконання рішень попередньої педради

2. Правове виховання дошкільників – обов’язкова умова формування життєвої компетентності особистості

(доповідь)

3. Стан освітньої роботи з правового виховання дітей (довідка до педради за результатами тематичного вивчення)

Суспільство та охорона дитинства (анкетування батьків)

4. «Захист об’єктів»: «Місце педагога в роботів з правового виховання дошкільників»

(з досвіду роботи)

5. Міні майстер клас «Правове виховання дошкільників з використанням творів В.О.Сухомлинського»

Листопад

Директор

Г.О.Ко

вальська,

вихова

тель

Вихова

тель-методист

Практич

ний психолог

Педагоги

З.С., Коширець,

вихо

ватель

3

Аук

ціон педа

гогіч

них ідей

«Музична діяльність як стимулюючий засіб формування мистецько-творчої компетентності дошкільників»

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради

2. Використання традиційних і нетрадиційних методів і прийомів та інноваційних технологій в процесі музичної діяльності дошкільників з метою формування мистецько-творчої компетентності дошкільників (міні-доповідь)

3. Аналіз організації музичної діяльності дошкільників (довідка до педради за результатами тематичного вивчення)

4. Сучасний підхід до музичної діяльності дошкільників (аукціон педагогічних знахідок)

Лютий

Директор

Л.М.

Харчик,

керівник музичний

Вихова

тель-методист

Педагоги

4

Під

сум

кова

«Підсумки освітньо-виховного процесу за 2021-2022 н. р.»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради

2. Доповідь «Якість освіти пріоритетні напрямки»

3. «Гра-реклама» - «Калейдоскоп педагогічних знахідок щодо реалізації засад якості освіти»

4. Про підсумки роботи закладу над реалізацією ІІ етапу методичної проблеми «Використання ІКТ в освітньому процесі ЗДО» на 2021–2022 н. р.

5. Результативність освітнього процесу в старших групах ЗДО (довідки до наказу)

6. Про підсумки роботи методичної ради ЗДО за поточний навчальний рік

7. Результати роботи педагогічного колективу за 2021-2022 н. р.

8. Підготовка до оздоровлення дітей в літній період

Травень

Директор

М.А.

Іпатюк, вихова

тель

Педагоги

Вихова

тель-методист

Вихова

тель-методист,

практич

ний психолог

Вихова

тель-методист

Директор

Директор

Методичні заходи

з/п

Форма проведення

Тема та зміст заходу

Термін прове-

дення

Відпові-

дальні

При-міт-

ка

1

Обговорення

Проєкт типового положення про атестацію

Вересень

Вихователь-методист

2

Гра-

стра

тегія

«Методичні рекомендації до освітньої прогрпами для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Вересень

Вихователь-методист

3

Теоре

тичний семінар

Якість освіти – сучасні тенденції організації освітнього процесу

Жовтень

Січень

Березень

Вихователь-методист

4

Семі

нари

-СЕЕН – соціально-емоційне та етичне навчання, як інструмент розвитку м’яких навичок

-Емоційний інтелект як необхідна компетенція на шляху соціалізації дитини

-Тайм-менеджмент у професійній діяльності педагога

Листопад

Січень

Березень

Практичний психолог

5

Семінар-прак

тикум

Правове виховання дошкільників

Листопад

Вихователь-методист

6

Школа педаго

гічного міні

муму

«Права та обов’язки дітей»

«Якість освіти та роль помічника вихователя»

Листопад

Січень

Вихователь-методист,

О.Г.

Цимбалюк, вихователь

7

Творча май

стерня для педа

гогів

Workshop у дитячому садку (сучасний погляд на міні музей в ЗДО): проведення занять в картинній галереї (з досвіду роботи)

Грудень

Січень

Березень

Вихователь-методист,

І.В.Панчук,

вихователь

8

Довідкове бюро

Мистецько-творча компетентність дошкільників у контексті музичного виховання

Грудень

Вихователь-методист

9

Теоретичний семінар

Українська мова очима сучасного педагога

(ІІ рік роботи)

Січень

Квітень

Вихователь-методист

10

Консультація

Дизайн ЗДО – сучасний погляд

Квітень

Вихователь-методист

11

Консультація

За запитами

Протя-гом року

Вихователь-методист

12

Звіт

«Тема поглибленого вивчення і відвідування міських методичних заходів»

Травень

Вихователь-методист,

педагоги

Тренінг для педагогів «Намалюю в душі сонце...»

Підготувала:

Олена Гончаренко,

вихователь-методист

Мета: здійснити профілактику професійного вигорання педагогічних працівників через відновлення внутрішніх емоційних та психологічних ресурсів; ознайомити педагогів з методами відновлення та регуляції власних психоемоційних станів; розвивати самопізнання та саморозкриття особистості; сприяти поліпшенню настрою учасників; розвивати вміння самозаспокоюватись

Обладнання: аркуші формату А-4, кольорові олівці, фломастери; шаблон дерева, кольорове листя; малюнки сонечка, хмаринки, хмаринки з сонцем; таблиця емоцій; малюнок кошика, вирізані з паперу овочі та фрукти; бланки «Коло дня», «Ромашка»; ватман, фарби, нитки, клей, фольга, губка; додатки

Хід тренінгу

І. Вступна частина.

1. Вступне слово.

- Ви не будете заперечувати, що в професійній діяльності педагога важливо слідкувати за станом психічного здоров'я. За визначенням ВООЗ, психічне здоровя - це стан душевного благополуччя, яке дає кожній людині можливість здійснювати власний потенціал, долати життєві стреси, плідно працювати. Психологічно здорова людина - це, насамперед, людина творча, життєрадісна і весела, відкрита, готова пізнавати себе і навколишній світ не тільки розумом, а й почуттями, інтуїцією. Тому, саме сьогодні ми зібралися, щоб приділити увагу собі, подбати про своє психічне здоров'я.

2. Повторення правил:

- думка кожного має право на існування,

- уважно слухай,

- не перебивай,

- подумай, а потім скажи.

3. Вправа «Мій настрій».

Завдання: зобразити настрій за допомогою сонечка, хмаринки і сонця з хмаркою.

4. Вправа «Ранкове коло».

Завдання: виконувати дії за вказівкою:

- хто радий нашій зустрічі - махніть рукою;

- хто часто сердиться - тупніть ногою;

- кому подобається дивитися комедії - весело всім скоріш посміхніться;

- хто любить поспати - позіхайте трішки;

- хто сир полюбляє - попищіть, як мишки;

- хто по телефону балакає довго - покажіть це усім емоційно і з толком;

- хто квіти вирощує - квітку зобразіть;

- хто час свій планує - також покажіть.

5. Мотиваційно-настановча вправа «Дерево досягнень».

Завдання: взяти листочок певного кольору і допомогти дереву вкритися різнобарвним листям.

Інтерпретація:

- тих, хто вибрав зелений листочок, очікує успіх на сьогоднішньому занятті;

- ті, хто вибрав червоний, бажають спілкуватися;

- жовтий - проявлять активність;

- коричневий - будуть наполегливими.

6. Вправа «Кошик очікувань».

Завдання: вибрати будь-який овоч чи фрукт, написати на ньому свої очікування, прикріпити на кошик.

ІІ. Основна частина.

1. Вправа-самопрезентація «За що цінують мене коллеги».

Завдання: кожен висловлює свою думку за яку якість особистості цінують його колеги. Інші учасники можуть доповнити.

2. Вправа «Мій день».

Завдання: заповнити бланк «Коло дня» (Додаток 1); підібрати емоцію до кожного сектора; розфарбувати сектори відповідно до своїх увлень про співвідношення кольору та зображеної емоції.

Питання для обговорення:

- чи влаштовує вас, чим наповнений цей день?

- на які сегменти ви витрачаєте найбільше часу?

- чи влаштовує вас такий розподіл часу?

- чи є в цьому дні час, який би ви присвятили лише собі?

- чи достатньо вам часу, присвяченого собі? чи хотілося б більше?

3. Вправа «Асоціації».

Завдання: написати якнайбільше асоціацій до слова «робота».

Коли написали, - підкреслити слова-асоціації трьома кольорами: червоним (що заважає працювати), зеленим (сприяє), синім (нейтрально впливає). Підраховуємо кількість асоціацій за кольорами, визначаємо, що переважає.

4. Вправа «Емоційне вигорання».

Завдання: поділитися на дві групи; одна група пише - причини, що призводять до емоційного вигорання; інша - прояви емоційного вигорання. Виступи, обговорення.

5. Вправа «Ромашка».

Завдання: на пелюстках написати, що допомагає звільнитися нам від стресу, емоційного вигорання (робота в групах). Виступи, обговорення.

6. Вправа «Смітник».

Завдання: написати всі негативні емоції, переживання...Потім аркуш зім'яти, порвати, спалити...одним словом, знищити, позбутися негативізму...і викинути у сміттєвий кошик.

7. Гра-руханка «Австралійський дощ».

Завдання: психологічне розвантаження.

Хід вправи.

Учасники стають у колі.

- Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом послухаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати мої рухи. Як тільки вони повернуться до мене, я передам наступні. Стежте уважно!

В Австралії піднявся вітер. (Тре долоні).

Починає крапати дощ. (Клацання пальцями.)

Дощ посилюється. (Плескання долонями по грудях.)

Починається справжня злива. (Плескання по стегнах.)

А ось град— справжня буря. (Тупіт ногами.)

Але що це? Буря стихає. (Плескання по стегнах.)

Дощ стихає. (Плескання долонями по грудях.)

Рідкі краплі падають на землю. (Клацання пальцями.)

Тихий шелест вітру. (Потирання долонь.)

Сонце! (Руки догори.)

8. Вправа «Годинник».

Усе в нашому житті та професії пов'язано з часом. Ми плануємо його для особистого життя, професійної діяльності, та як завжди, скаржимося на брак часу. Годинники є дуже різноманітні, але всі вони роблять наше життя більш впорядкованим. Водночас вони нагадують нам, що час не стоїть на місці, а отже, потрібно поспішати, інакше все найцікавіше пройде повз. А ще за допомогою годинника можна визначити рівень нашої життєвої енергії, а допоможе нам у цьому експрес-тест «Годинник». Завдання: намалювати будильник. Інтерпретація (Додаток 2).

9. Апробація нетрадиційних оздорових технологій.

Важливим складником підтримки на оптимальному рівні психологічного здоров'я педагога є вміння вчасно й ефективно зняти втому і напруження, зробити своєчасний і активний відпочинок, до всього ставитися з гумором. Є певні технології для відновлення психічного здоров'я. До них належать:

І. Антистресова гімнастика. Комплекс вправ:

* напружте кисті рук, стисніть їх в кулаки, розтисніть, розслабте;

* підтягніть плечі до шиї, відведіть назад, опустіть плечі;

* підніміть брови, розкрийте рот - розслабтесь;

* вдихайте і рахуйте від 1 до 4, видихайте і рахуйте від 4 до 1;

* натягніть лицьові м'язи в області рота (широко посміхніться), розслабте.

ІІ. Сміхотерапія - вид психотерапії, що використовує регулярний перегляд комедій, смішних телепередач...

ІІІ. Фототерапія. У психології цей напрям застосовють для лікування депресій, страхів, виявлення сімейних негараздів. Кожна особиста світлина є так званим «дзеркалом пам'яті». Фототерапія дає змогу «грати» з реальністю та її наочними відображеннями, вибирати те, що для людини найбільш цікаво і важливо зараз, творчо комбінувати різні елементи реальності один з одним і навіть створювати іншу, нову реальність

ІV. Арт-терапія:

* техніка «Мандала».

Завдання: намалювати коло, позначити центр, від центру малювати візерунки різних форм, кольорів... Представлення готових мандал, обговорення.

* колективний малюнок «Золота осінь».

Завдання: намалювати осінній пейзаж з використанням різних арт-терапевтиних технік.

ІІІ. Заключна частина.

1. Вправа релаксації «В осінньому лісі».

Ми з вами на чарівній галявині. Давайте присядемо і трохи відпочинемо. Улаштовуйтесь зручно, заплющуйте очі та спробуйте уявити, як може виглядати чарівна галявина: дерева навколо неї, трава, квіти...

Ви чуєте спів пташок, шелест опалого листя. Відваєте запах осіннього лісу. Сонечко крізь листочки гріє ваші щічки, руки, ніжки. Теплий вітерець начебто огортає нас пухнастою ковдрою. Уявіть собі веселку, пройдіть під нею, доторкніться до неї, відчуйте тепло або прохолоду. Вам легко і приємно... (звучить музика Чайковського «Осінь»)

2. Рефлексія. Чи справдилися ваші очікуванння. Обговорення.

3. Поради педагогам щодо збереження психічного здоров'я (Додаток 3).

Додатки

Додаток1

«Коло дня»

Завдання: розділіть коло на певні ділянки(сектори) так, щоб позначити скільки ви часу витрачаєте на ту чи іншу діяльність протягом дня: домашні справи, навчання, спорт, покупки, візит ввічливості, робота, виховання дітей, релакс, догляд за домашніми тваринами, хобі.

Додаток 2

Як намальовані стрілки

Чим вертикальнее вони дивляться, тим краще у тебе йде з запасами здоров'я, сил, ідей і інших корисних ресурсів. На твоєму циферблаті - час близько дванадцяти? Самий зеніт! Енергії в тобі достатньо, силушка грає, ти відчуваєш себе бадьоро і впевнено.

На твоєму годиннику 15, 20, 40, 45 хвилин. Це означає, тебе починають долати переживання з приводу проблем і невдач. Стрілки вище, все це тимчасово!

Якщо ж натякали пів на шосту - це дзвіночок вже неабиякий ... Тобі давно пора відправитися у відпустку - і краще в яке-небудь максимально тихе і відокремлене місце, де у тебе ніхто не буде ходити по голові, і ти будеш медитувати на висхідний сонечко, наминати фрукти і викидати з голови всякі накопичилися в ній дурості-тяжкості.

Як намальовані цифри

Якщо на циферблаті не умовна відзначені, а ретельно прописані всі-превсе циферки, значить, твоє життя проходить в режимі: "Страус, пішов! Швидше, ще швидше, стрибками! "Особливо якщо відзначені навіть секундні поділу - ось це вже точно ясний знак, що у тебе все останнім часом робиться в поспіху і метушні, і ти з працею справляєшся з тим, що на тебе навалилося і продовжує падати . Так що варто розгребти від цього завалу: непотрібне відкинути, другорядне відкласти, а все інше акуратно розпланувати - дивись, і розкидав поступово, і задихає легше.

Як намальована кнопка (або кнопки)

Якщо цей елемент механізму на твоєму малюнку дуже крупно зображений, заштрихован або повністю зафарбований - тобі варто задуматися про те, що ти зараз професійно займаєшся. Чи відчуваєш ти цю справу як повністю "своє"? Здається, не дуже. Може бути, варто переглянути підхід до роботи - і спробувати наблизити свою діяльність до того, що у тебе дійсно найкраще виходить і приносить набагато більше задоволення? Зрештою, життя-то одна - і хотілося б витрачати більшу її частину на щось дійсно варте!

Можливо, невдоволення пов'язано не з роботою, а з якимись іншими сферами життя. Але так чи інакше - в ній є якийсь дискомфорт, який ти поки не можеш розрулити і розслабитися. Але ж хотілося б скинути цей вантаж!

Що намальовано навколо

Чи є на твоєму малюнку ще якісь деталі, крім власне самих годин (те, на чому вони стоять - стіл або серветка, будь-які предмети навколо)? Якщо є, це говорить про те, що для підживлення життєвою енергією тобі необхідні зовнішні джерела. Перш за все - інші люди. Щоб підзарядитися силами, ідеями та емоціями, тобі потрібно спілкування, якась спільна діяльність. Тільки тоді ти можеш відчути, що життя не капає по краплі, а б'є ключем! Так що якщо починаєш гальмувати і буксувати - це означає, що твій психологічний будильник сигналить тобі: подзвони друзям!

Додаток 3

1. Раціональне харчування.

Харчуватися здоровою і домашньою їжею, не переїдати.

2. Робота. Фізична активність. Відпочинок. Сон.

Фізичне здоров’я безпосередньо пов’язане з психічним. Фізичні вправи не лише загартовують організм, захищають судини, стимулюють серцеву діяльність, а й сприяють утворенню гормонів – ендорфінів, які поліпшують настрій, діють як натуральні природні енергетики. Досить важливо правильно поєднувати фізичне навантаження та відпочинок (сон має тривати не менше 8-10 годин). Лягати відпочивати треба вчасно, відповідно до режиму дня. Дітям бажано частіше перебувати на свіжому повітрі (3-4 години). Важливо, щоб прогулянка припадала на період з 13 до 15 години – час найбільшого спаду працездатності дитини. Зранку обов’язковою має бути зарядка, бо обмеження рухової активності учня може призвести до стану гіподинамії (зниження психомоторної діяльності), яка виникає за малорухливого способу життя.

3. Спілкування.

Знаходьте час і якомога частіше спілкуйтеся з не байдужою до Вас людиною.

4. Необхідно керувати своїми емоціями.

Вміння керувати негативними емоціями – важливий чинник психічного здоров’я, показник емоційного інтелекту.

Доросла людина самостійно може застосовувати різні техніки контролю за своїми емоціями.

Це відволікання уваги, вивільнення емоцій екологічно чистим способом, усвідомлення і висловлювання своїх емоцій і переживань, каналізація негативних переживань. Не стримуйте сліз, ваше здоров’я дорожче гордості. (В принципі, деякі оберуть гордість і доведуть себе до інсульту – і так буває).

Для виплескування негативної енергії можна бити боксерську «грушу», висловити подушці все, що хотіли би сказати кривднику, лупити по ній так, як би Ви хотіли побити того, хто вас образив. Запам’ятайте – неможливо простити, стримуючи негативну енергію образи в собі.

Можна покричати у безлюдній місцевості, говорячи слова, що приходять на язик, нічого не стримуючи і не контролюючи.

Можна взяти папір і ручку і написати від руки число, місяць, рік і все, що накипіло на серці, що тривожить і не дає спокою, до тих пір, коли закінчиться листок з двох сторін. Далі написати, що завершуєте, перечитуєте з початку і спалюєте листок, спостерігаючи, як він догорає, як згортається папір, як зникають написані рядкив огні. Так спалюється ваш біль і образа.

Не варто зберігати образи, що з’їдають радість життя.

5. Навчіться усміхатися.

Життя без позитивних емоцій часто веде до стресів.

6. Змінюйте негативне мислення на позитивне.

Навчайтеся помічати й радіти найпростішим речам, які вас оточують: першій весняній квітці, теплому сонечку, доброму слову…

Кiлькiсть переглядiв: 143

Коментарi