Л У Ц Ь К А М І С Ь К А РАД А

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

Н А К А З

28.12.2021 Луцьк № 404–од

Про внесення змін до наказу

департаменту освіти

від 20.12.2021 №392

«Про встановлення розміру плати

та пільг при оплаті за харчування

дітей у закладах дошкільної освіти

у 2022 році»

У зв’язку з виробничою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до п.4 наказу від 20.12.2021 №392 «Про встановлення розміру плати та пільг при оплаті за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2022 році», виклавши його у наступній редакції:

«4. Встановити безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти для таких категорій дітей:

- чиї батьки та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок про призначення такої допомоги, виданих органами праці та соціального захисту);

- військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів – на період їх відрядження для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами). Дозволити переносити термін безкоштовного харчування дітей із моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації;

- осіб з інвалідністю внаслідок війни (на підставі копії відповідного посвідчення);

- працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю;

- у закладі дошкільної освіти (групах) – для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), інклюзивних групах – для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

- чиї батьки та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок про призначення такої допомоги, виданих органами праці та соціального захисту);

- військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів – на період їх відрядження для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами). Дозволити переносити термін безкоштовного харчування дітей із моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації;

- загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації;

- якщо мають статус внутрішньо переміщеної чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

- осіб з інвалідністю внаслідок війни (на підставі копії відповідного посвідчення);

- працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю;

- у закладі дошкільної освіти (групах) – для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), інклюзивних групах – для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів».

2. Відповідальність за організацію виконання наказу покласти на головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої освіти департаменту освіти Бондареву Г.В. та керівників закладів дошкільної освіти.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту освіти, начальника відділу дошкільної, загальної середньої освіти Силку Т.О.

Заступник директора,

начальник відділу ДЗСО Тетяна СИЛКА

Валентина Гдира 723 491

Л У Ц Ь К А М І С Ь К А РАД А

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

Н А К А З

20.12.2021 Луцьк № 392 – од

Про встановлення розміру плати

та пільг при оплаті за харчування

дітей у закладах дошкільної освіти

у 2022 році

На виконання рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 15.12.2021 №1031-1 «Про встановлення розміру плати та пільг при оплаті за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2022 році» та з метою забезпечення збалансованого харчування дітей у закладах дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Установити плату за харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти:

1) у групах загального розвитку закладів дошкільної освіти та у дошкільному підрозділі, що в складі комунального закладу середньої освіти «Клепачівська гімназія № 35 Луцької міської ради», у розмірі:

- для дітей віком до 4-х років – 35,00 грн;

- для дітей віком від 4-х до 7-ми років– 45,00 грн;

- для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: до 4-х років – 35,00 грн, від 4-х до 7-ми років – 45,00 грн;

2) у закладі дошкільної освіти № 29 у розмірі:

- для дітей віком до 4-х років – 42,00 грн;

- для дітей віком від 4-х до 7-ми років – 52,00 грн;

3) у групах компенсуючого типу (інклюзивних) закладів дошкільної освіти №№ 5, 9, 21, 39, 38, 45 у розмірі:

- для дітей віком до 4-х років – 35,00 грн;

- для дітей віком від 4-х до 7-ми років – 45,00 грн;

4) у закладі дошкільної освіти № 28 у розмірі:

- в групах з цілодобовим перебуванням дітей – 65,00 грн;

- в групах з 12-годинним перебуванням дітей – 45,00 грн.

2. Надати пільгу при оплаті за харчування у закладах дошкільної освіти в розмірі 30 % від розміру плати за харчування на день для дітей:

1) місце проживання яких зареєстровано в Луцькій міській територіальній громаді;

2) місце проживання яких не зареєстровано в Луцькій міській територіальній громаді за умови:

- якщо батьки дитини (один із них) або особи, які їх замінюють:

працює в установах, організаціях і підприємствах незалежно від форми власності, фізична особа-підприємець (їх наймані працівники), самозайняті особи (особи, які займаються незалежною професійною діяльністю), які сплачують в бюджет Луцької міської територіальної громади податок з доходів фізичних осіб та/або єдиний податок;

учасник бойових дій з числа учасників АТО/ООС;

працює (служить) у військових формуваннях;

якщо мають статус внутрішньо переміщеної чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Обставини, зазначені у підпунктах 1, 2, підтверджуються шляхом надання в заклад дошкільної освіти довідки з місця роботи (служби) чи податкового органу та/або відповідного посвідчення, та/або копії документу, що підтверджує місце реєстрації.

- укладання угод про здійснення міжбюджетних трансфертів між Луцькою міською радою та об’єднаною територіальною громадою чи іншим органом місцевого самоврядування.

3. Зменшити з 01.01.2022 на 50 % розмір плати за харчування дітей для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей.

4. Встановити безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти для таких категорій дітей:

- чиї батьки та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок про призначення такої допомоги, виданих органами праці та соціального захисту);

- військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів – на період їх відрядження для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами). Дозволити переносити термін безкоштовного харчування дітей із моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації;

- загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації;

- осіб з інвалідністю внаслідок війни (на підставі копії відповідного посвідчення);

- працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю;

- у закладі дошкільної освіти (групах) – для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), інклюзивних групах – для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

5. Відповідальність за організацію виконання наказу покласти на головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої освіти департаменту освіти Бондареву Г.В. та керівників закладів дошкільної освіти.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту освіти, начальника відділу дошкільної, загальної середньої освіти Силку Т.О.

Директор департаменту Віталій БОНДАР

Валентина Гдира 723 491

Л У Ц Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

31.12.2020 Луцьк № 553-од

Про встановлення розміру плати

та пільг при оплаті за харчування

дітей у закладах дошкільної освіти у 2021 році

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2021 № 736-1 «Про встановлення розміру плати та пільг при оплаті за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2021 році», з метою забезпечення збалансованого харчування дітей в закладах дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Встановити плату за харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти Луцької міської територіальної громади:

1) у групах загального розвитку закладів дошкільної освіти, в закладі дошкільної освіти № 36, що в складі комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», у дошкільному підрозділі, що в складі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. Клепачів Ківерцівського району Волинської області», дошкільного підрозділу, що у складі Княгининівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Княгининівської сільської ради», дошкільного підрозділу, що в складі Рокинівського навчально-виховного комплексу Княгининівської сільської ради, у розмірі:

- для дітей віком до 3-х років – 25,00 грн;

- для дітей віком від 3-х до 7-ми років (в тому числі для дітей класів віком 6 років) – 30,00 грн;

- для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: до 3-х років – 25,00 грн, від 3-х до 7-ми років – 30,00 грн.

2) у санаторному закладі дошкільної освіти № 29 у розмірі:

- для дітей віком до 3-х років – 35,00 грн;

- для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 40,00 грн.

3) у групах компенсуючого типу закладів дошкільної освіти №№ 5, 9, 21, 39, 38 у розмірі:

- для дітей віком до 3-х років – 25,00 грн;

- для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 30,00 грн.

4) у закладі дошкільної освіти № 28 у розмірі:

- в групах з цілодобовим перебуванням дітей – 40,00 грн;

- в групах з 12-годинним перебуванням дітей – 30,00 грн.

2. Надати пільгу при оплаті за харчування у закладах дошкільної освіти в розмірі 40 % від розміру плати за харчування на день для дітей:

1) місце проживання яких зареєстровано в м. Луцьку або в старостинських округах Луцької міської територіальної громади;

2) місце проживання яких не зареєстровано в м. Луцьку або в старостинських округах Луцької міської територіальної громади за умови:

- якщо батьки дитини або один із них:

працює в установах, організаціях і підприємствах незалежно від форми власності, фізична особа-підприємець (їх наймані працівники), самозайняті особи (особи, які займаються незалежною професійною діяльністю), які сплачують в бюджет міста Луцька податок з доходів фізичних осіб та/або єдиний податок;

учасник бойових дій з числа учасників АТО/ООС;

працює (служить) у військових формуваннях;

особи, які мають статус внутрішньо переміщеної.

Обставини, зазначені у підпунктах 1, 2, підтверджуються шляхом надання до закладу дошкільної освіти довідки з місця роботи (служби) чи податкового органу та/або відповідного посвідчення, та/або копії документу, що підтверджує місце реєстрації.

- укладання угод про здійснення міжбюджетних трансфертів між Луцькою міською радою та об’єднаною територіальною громадою чи іншим органом місцевого самоврядування.

3. Зменшити з 01.01.2021 на 50 % від встановленої плати, що становить 60% від вартості харчування на день, розмір плати для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей.

4. В оздоровчий період (з 01.06.2021 по 30.08.2021) витрати на харчування дітей збільшити на 10 % для придбання свіжих овочів та фруктів.

5. Встановити безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти для таких категорій дітей:

- чиї батьки та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок про призначення такої допомоги, виданих органами праці та соціального захисту);

- військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів – на період їх відрядження для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами). Дозволити переносити термін безкоштовного харчування дітей із моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації;

- загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації;

- осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі копії відповідного посвідчення);

- працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю;

- у санаторному закладі дошкільної освіти (групах) – для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), інклюзивних групах – для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

6. Витрати на пільгове харчування дітей провести в межах загальних асигнувань, виділених на утримання закладів дошкільної освіти на 2021 рік.

7. Відповідальність за організацію виконанням наказу покласти на головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Павлюк І.Ф., головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Гдиру В.С., керівників закладів дошкільної освіти Луцької територіальної громади, директора НВК "Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського" Кардаш М.М., директора навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. Клепачів Ківерцівського району Волинської області», директора дошкільного підрозділу, що у складі Княгининівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Княгининівської сільської ради, директора дошкільного підрозділу, що в складі Рокинівського навчально-виховного комплексу Княгининівської сільської ради.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління Зіновія ЛЕЩЕНКО

Зміни в оплаті за харчування!!!

До уваги батьків ЗДО № 3! З березня 2021 року оплату за харчування дітей можна проводити у онлайн-форматі через Приват24 або безпосередньо в банку. Для цього у viber-групи надсилаємо вам інструкцію для оплати через QR-код. При оплаті з інших банківських карток чи через касу банку зніматиметься 1% від суми рахунку.

Кiлькiсть переглядiв: 134

Коментарi