ДО УВАГИ ПЕДАГОГІВ!

Протягом квітня 2023 року в ЗДО № 3 буде проводитись самооцінювання рівня педагогічної діяльності за напрямом "Фахова діяльність педагогічних працівників! Оцінювання здійснюватиметься за чотирибальною системою де:

4 бали - високий рівень;

3 бали - достатній;

2 бали - потребує вдосконалення

1 бал - низький.

У вкладенні, яке знаходиться в кінці цієї сторінки, можна ознайомитись із критеріями, індикаторами оцінювання за вимогами 3.1 - 3.4.

На виконання Програми розвитку ЗДО на 2021-2025р.р., п. 3.8 річного плану роботи ЗДО № 3 на 2022-2023 н. р., згідно наказу директора № 75-од від 01.12.2022 р., та з метою проведення внутрішнього моніторингу розвитку компетентностей дітей старших груп у І півріччі 2022-2023 навчального року, протягом 19–23 грудня 2022 року у старших групах ЗДО № 3 проведено моніторингове дослідження. З результатами дослідження можна ознайомитись у вкладенні, прогорнувши стрічку вниз.

План вивчення якості організації освітнього процесу у 2022-2023 н.р.

з/п

Напрями контролю та його зміст

Вид контролю

Форма проведення підсумків

Термін прове

дення

Відпові-

дальні

При-

міт-

ка

1

Готовність закладу до нового навчального року

Підсум

ковий

Акти готовності груп

Довідка до педради

Вересень

2022

Члени комісії

2

Організація правового виховання дошкіль

ників

За наслід

ками тематич

ного вивчення

Довідка до наказу

Жовтень

2022

Члени комісії

3

Стан організації роботи з національно-патріотичного виховання дітей

Тематичне вивчення

Довідка до педради

Листопад

2022

Члени комісії

4

Організація освітньо – виховного процесув старшій групі № 1 «Казочка»

Комп

лексне вивчення

Інформація до наказу

Грудень

2022

Члени комісії

5

Формування мистецько-творчої компе

тентності дошкіль

ників

За наслід

ками тематич

ного вивчення

Довідка до наказу

Січень

2023

Члени комісії

6

Аналіз організації ігрового середовища

Тематичне вивчення

Довідка до педради

Лютий

2023

Члени комісії

7

Організація освітньо – виховного процесу

в середній групі № 2«Пізнайко»

Комп

лексне вивчення

Інформація до наказу

Березень 2023

Члени комісії

8

Організація театралізованої діяльності, як спільної і самостійної форми роботи з дітьми дошкільного віку

Тематичне вивчення

Довідка до педради

Квітень 2023

Члени комісії

9

Стан організації

життєдіяль

ності дітей

старшого дошкіль

ного віку освітньою

програмою для дітей

від 2 до 7 років

«Дитина»

Підсум

кове вивчення

Довідка до педради

Травень

2023

Члени комісії

План внутрішньої системи вивчення процесів функціонування (заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності)

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповіда

льні

Форма відображення

Приміт

ка

1.

Вивчення стану документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗДО.

1р/міс

Директор,

вихователь-методист,

завгосп

Інформація до відома,

до виробничої наради

2.

Аналіз виконання комплексного плану заходів щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗДО.

1р/міс

Директор,

вихователь-методист,

завгосп

Інформація до відома,

до виробничої наради

3.

Аналіз діяльності постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій, обладнання ігрових майданчиків, фізкультурного та музичного залів ЗДО.

15.08.

Директор,

вихователь-методист,

завгосп

Наказ

Акти-дозволи

Аналіз виконання Плану заходів з профілактики дорожньо-транспортного травматизму.

Жовтень, квітень

та за потребою

Директор,

вихователь-методист,

Інформація до виробничої наради

4.

Аналіз виконання Плану роботи закладу з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей.

15.08.

Директор,

вихователь-методист,

Інформація до виробничої наради

5.

Аналіз проходження працівниками щорічного медичного огляду.

2 р/рік

Сестра медична старша

Інформація до адміннаради

6.

Контроль за проведенням доплати працівникам зі шкідливими умовами праці.

Вересень,

постійно

Директор,

Голова ПК

Інформація до відома

7.

Контроль безпечності організації предметно-ігрового середовища на ігрових та спортивному майданчиках.

Щотижня

Директор,

вихователь-методист,

Інформація до виробничої наради

8.

Контроль безпечності організації предметно-ігрового середовища у групових кімнатах.

Щотижня

Директор,

вихователь-методист,

Інформація до виробничої наради

9.

Контроль за підготовкою ЗДО до роботи в осінньо-зимових умовах.

Жовтень

Директор,

завгосп

Інформація до виробничої наради

10.

Контроль дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення:

- ранкової гімнастики

- занять

- загартування

- прогулянки

- гімнастики пробудження

- свят і розваг

Щотижня

Вихователь-методист

Інформація до виробничої

наради,

до педради

11.

Контроль безпечності використання в освітньому процесі технічних засобів навчання.

Щотижня

Вихователь-методист

Інформація до виробничої наради

12.

Здійснення технічного контролю за станом території та приміщень будівлі, меблів, обладнання.

Щоденно

Завгосп

Інформація до адміннаради,

до акту

13.

Контроль виконання колективного договору з розділу «Охорона праці та безпека життєдіяльності».

Грудень

Директор,

вихователь-методист,

завгосп

Звіт

14.

Аналіз стану організації роботи з охорони праці.

Січень

Директор,

вихователь-методист,

Наказ

15.

Аналіз проведення громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Щомісяця

Директор,

вихователь-методист,

завгосп, голова ПК

Інформація до наказу

16.

Контроль за журналом реєстрації нещасних випадків.

Листопад,

березень,

липень

Директор,

Інформація до адмін.наради

17.

Контроль за виконанням заходів з теплопостачання.

Лютий

Завгосп

Інформація до адмін.наради

18.

Контроль за роботою структурних підрозділів:

· комірника:

- своєчасне завезення, збереження продуктів харчування;

- дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів тощо;

- виконання інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності

· кухарів:

- закладання продуктів харчування;

- якість приготування страв;

- технологія приготування страв;

- дотримання норм видачі порцій на групи;

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час обробки продуктів харчування тощо;

- виконання інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності

· заступника завідувача господарства:

- економність використання мийних засобів;

- своєчасний ремонт меблів та сантехнічного обладнання;

- виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);

- своєчасність підготовки системи опалення;

-

- здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання;

- виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;

- перевірка стану електрообладнання та електропроводки;

- своєчасне завезення піску (для посипання доріжок узимку);

- виконання інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності

· помічників вихователів:

- виконання посадових обов’язків;

- виконання інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності

· сестри медичної старшої:

- ведення бракеражної документації;

- ведення медичної документації;

- придбання медикаментів та контроль за термінами їхнього використання;

- своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;

- аналіз захворюваності;

- своєчасне проходження медичного огляду працівниками ЗДО тощо;

- ведення відповідної документації з харчування дітей тощо;

- виконання інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності

· машиністів з прання білизни:

- наявність та дотримання графіку зміни білизни;

- якість прання білизни;

- дотримання норм витрат мийних засобів;

- збереження обладнання;

- виконання інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності

· прибиральниці службових приміщень

- якість прибирання приміщень ЗДО;

- виконання інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності

· педагогічних працівників:

- виконання посадових обов’язків;

- виконання інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

1р/міс

Директор

Сестра медична старша

Інформація до адміністратив.наради,

до виробничої наради

19.

Періодичний контроль за виконанням інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності на робочому місці та у всіх вікових групах.

Щомісячно

Вихователь-методист,

Завгосп

Інформація до відома,

до виробничої наради

20.

Перегляд та коригування інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Грудень

Вихователь-методист,

Завгосп

Інструкції з охорони праці та БЖД

21.

Реалізація Плану заходів щодо підготовки ЗДО до нового навчального року, у якому передбачається:

- виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень у новому навчальному році;

- план організаційних та ремонтних робіт з підготовки закладу.

До 31.05

Директор,

вихователь-методист,

завгосп

Інформація до виробничої наради

22.

Контроль за виконанням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення ремонтних робіт у ЗДО (проведення позапланових інструктажів)

Червень

Директор,

вихователь-методист,

завгосп

Інформація до виробничої наради

Стан організації навчання працівників та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки.

Жовтень

Квітень

Директор,

вихователь-методист,

завгосп

Протокол

23.

Контроль за дотриманням основних положень документів з цивільного захисту:

-Кодексу цивільного захисту України;

-Плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2021 рік (наказ МОН від 01.02.2021 № 130)

До 01.09.

Директор,

вихователь-методист,

Інформація до адмін.наради

24.

Аналіз виконання заходів із цивільного захисту у

ЗДО № 3 за 2022

Січень

та упродовж року

Директор,

вихователь-методист,

Інформація до наказу

25.

Аналіз роботи з проведення практичного тренування з безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу (не рідше 1 разу на півроку).

Жовтень

Квітень

Директор,

вихователь-методист,

Інформація до звіту про проведення ТБД

26.

Виконання Плану заходів з підготовки та проведення Тижня безпеки дитини.

Жовтень

Квітень

Директор,

вихователь-методист,

Інформація до звіту про проведення ТБД

27.

Вивчення процесу діагностування рівня засвоєння дітьми навичок правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Жовтень

Квітень

Директор,

вихователь-методист,

Звіт про ТБД

28.

Перевірка стану вогнегасників та їх перезарядка (за потребою)

Липень

Завгосп

Інформація до відома

29.

Вивчення стану випробування системи опалення.

Серпень

Завгосп

Акт

30.

Вивчення стану захисного заземлення та опору ізоляції електромережі.

Серпень

Завгосп

Акт

31.

Вивчення стану пожежних рукавів, кранів та гідрантів.

1р/кв

Завгосп

Акт

32.

Контроль за виконанням інструкцій з пожежної та техногенної безпеки.

Щомісячно

Директор,

вихователь-методист,

завгосп

Інформація до адмін. наради

33.

Контроль за виконанням заходів з електробезпеки.

Щомісячно

Завгосп

Інформація до адмін. наради

План-циклограма

внутрішнього контролю в ЗДО № 3

№ з/п

Зміст внутрішнього контролю

Відповідаль

ний

Місяці

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

Управлінський контроль

1

Готовність ЗДО до нового навчального року

Директор,

Вихователь – методист,

завгосп

+

2.

Формування мережі груп, гуртків тощо

Директор,

Вихователь – методист,

+

3.

Стан планування роботи ЗДО на навчальний рік

Директор,

Вихователь – методист,

+

+

+

4.

Дотримання вимог до ведення ділової документації

Директор,

Вихователь – методист,

+

+

5.

Комплектування ЗДО педкадрами

Директор

+

+

6.

Реалізація системи підготовки до педрад, нарад при директору, загально садових батьківських зборів, зборів батьківського комітету

Директор,

Вихователь – методист,

Голова БК

+

+

+

+

7.

Медогляд працівників ЗДО

Сестра медична старша

+

+

8.

Медогляд дітей, лікувально –профілактична, лікувально –оздоровча робота

Директор,

Сестра медична старша

+

+

9.

Організація харчування дітей

Директор, Сестра медична старша

+

+

+

+

10

Дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу

Сестра медична старша, вихователь – методист,

+

+

11

Організація літнього оздоровчого періоду

Директор,

Сестра медична старша, вихователь – методист,

+

+

+

12

Перевірка стану техніки безпеки, охорони праці

Завгосп

+

+

13

Інформаційне забезпечення управління ЗДО

Директор

+

+

14

Відповідність нормативам навчально-матеріальної бази, її збереження та зміцнення

Директор,

Сестра медична старша, вихователь – методист,

завгосп

+

+

+

15

Проведення косметичних ремонтних робіт

Завгосп

+

+

16

Забезпечення педагогічною пресою, збереження та зміцнення бібліотечного фонду груп, методичного кабінету.

Вихователь – методист

+

+

17

Раціональне використання енергоресурсів

Завгосп

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

18

Перевірка виконання та корекція планів роботи

Вихователь - методист

+

+

+

19

Моніторинг рівня знань вихованців

Вихователь - методист

+

+

20

Планування гурткової роботи

Вихователь - методист

+

+

+

21

Стан адаптації дітей раннього віку

Вихователь – методист, практичний психолог

+

+

22

Стан освітньої роботи з дітьми молодшого віку

Директор Вихователь - методист

+

23

Стан освітньої роботи з дітьми середнього віку

Директор Вихователь

+

24

Стан освітньої роботи з дітьми старшого віку

Директор Вихователь

+

+

25

Стан реалізації завдань методичної проблеми ЗДО

Директор Вихователь - методист

+

+

Методичний контроль

1

Виконання вимог програми «Дитина»

Вихователь - методист

+

+

+

+

2

Вивчення роботи молодих педагогів

Вихователь - методист

+

+

3

Вивчення результативності методичної роботи з педагогами ЗДО

Директор Вихователь - методист

+

+

4

Результативність курсової перепідготовки

Вихователь - методист

+

+

5

Вивчення системи роботи педагогів, які атестуються

Директор Вихователь - методист

+

+

+

+

+

6

Про вивчення, узагальнення, втілення передового педагогічного досвіду

Вихователь - методист

+

+

Адміністративно - педагогічний контроль

1

Підготовка та проведення загальносадових зборів, конференцій,відкритих дверей

Директор Вихователь - методист

+

+

+

2

Ефективність взаємодії ЗДО та школи

Вихователь - методист

+

+

3

Ефективність взаємодії ЗДО з іншими організаціями

Вихователь - методист

+

+

План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу

Мі

ся

ць

Фізкуль

турно-оздоровча робота

Гра дити

ни

Дитина в сенсорно-пізнаваль

ному просторі

Екопростір розвитку дитини

Комуніка

тивний розвиток особистості

Дитина у світі мистецтва

Худ-продук

тивне,

літ.

образо

творення

Теат

ральне образо

тво

рення

Вересень

І мол.гр.

Ст.гр.

Сер.гр.

ІІ мол.гр.

Жовтень

ІІмол.гр

Сер.гр.

І мол.гр.

Ст.гр. №1

Листопад

Сер.гр.

І мол.гр.

ІІмол.гр.

Ст.гр.

Сер.гр.

Грудень

Ст.гр.

Сер.гр.

ІІ мол.гр.

І мол.гр.

Січень

Всі групи

Лютий

Ст.гр.

ІІ мол.гр.

Березень

Сер.гр.

І мол.гр.

Ст.гр.

Квітень

ІІмол.гр.

Ст.гр.

І мол.гр.

Травень

І мол.гр.

ІІ мол.гр.

Сер.гр.

Червень

Ст.гр.

Сер.гр.

Всі групи

ІІ мол.гр.

І мол.гр.

Серпень

ІІмол.гр

І мол.гр.

Ст.гр.

Сер.гр.

План - циклограма

внутрішньої системи контролю якості процесів функціонування у закладі дошкільної освіти № 3 на 2022 – 2023 навчальний рік

№ з/п

Напрями контролю

Відповідальний

Місяці

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

червень

1.

Освітній процес

Вихователь – методист

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

Профілактично – оздоровча робота

Сестра медична старша

+

+

+

3.

Організація харчування

Сестра медична старша

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.

Предметно-ігрове середовище

Вихователь – методист

+

+

+

5.

Взаємодія з родинами вихованців

Директор, вихователь - методист

+

+

+

6.

Організація режимних моментів

Директор, вихователь – методист, сестра медична старша

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7.

Навчально – методичне забезпечення

директор

+

+

+

+

8.

Виконавча дисципліна

Директор, вихователь – методист, сестра медична старша

+

+

+

+

9.

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Директор, вихователь – методист, завгосп

+

+

+

+

+

10.

Пожежна безпека

Завгосп

+

+

+

+

11.

Цивільний захист

Директор, вихователь – методист, завгосп

+

+

+

+

12.

Санітарно – гігієнічний режим

сестра медична старша

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Директор, вихователь – методист, сестра медична старша, завгосп

+

+

+

+

14.

Виконання посадових обов’язків

Директор, вихователь – методист, сестра медична старша, завгосп

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15.

Медичне обслуговування

Директор

+

+

+

+

16.

Фінансово-господарська діяльність

Директор, завгосп

+

+

+

+

+

Кiлькiсть переглядiв: 28

Коментарi